Dagbesteding voor mensen met dementie zonder indicatie

Mensen met (beginnende) dementie, mantelzorgers en hun familie en vrienden kunnen met ingang van 1 juli 2018 voor informatie, advies en ontmoeting terecht in het Odensehuis Heemskerk. 

Mensen met (beginnende) dementie, mantelzorgers en hun familie en vrienden kunnen met ingang van 1 juli 2018 voor informatie, advies en ontmoeting terecht in het Odensehuis Heemskerk. Mensen kunnen zonder indicatie van de gemeente binnenlopen. Er is geen eigen bijdrage verschuldigd.

Het Odensehuis Heemskerk is een plek voor mensen met geheugenproblemen - en hun naasten (mantelzorgers) - om zo lang mogelijk mee te blijven doen in de maatschappij. Wethouder Cees Beentjes: “Soms is de stap naar reguliere dagbesteding te groot voor mensen. Door deze laagdrempelige dagbesteding organiseren we een plek dicht in de buurt van mensen met toenemende kwetsbaarheid. Een indicatie van de gemeente is niet meer nodig. Hierdoor is er ook geen eigen bijdrage verschuldigd.”

Verschillende locaties

Het Odensehuis wordt ondergebracht in bestaande locaties. Beroepskrachten van De ZorgSpecialist gaan op drie locaties de ondersteuning verzorgen. In Ontmoetingscentrum de Stut wordt één keer per week een inloop- en informatiemiddag georganiseerd. In Buurthuis de Schuilhoek wordt voor mensen met (beginnende) geheugenproblemen voor vier dagdelen activiteiten aangeboden. Daarnaast kunnen mensen die kampen met gevolgen van achteruitgang van dementie en niet teveel prikkels meer kunnen verwerken, terecht op de locatie van De Zorgspecialist aan de Marquettelaan. Esther Vink van De ZorgSpecialist: “Bij het Odensehuis draait het om meedoen. Ook als je geheugen soms hapert, kan er nog veel. Vaak ontdekken mensen weer hun talenten en dat werkt aanstekelijk. Het is geweldig dat  dit nu in Heemskerk mogelijk is zonder aanvraag!”

Het Odensehuis Heemskerk is een initiatief van de ZorgSpecialist en Welschap Welzijn. Professionals van beide organisaties werken nauw samen om een optimale verbinding te leggen met de al bestaande activiteiten. Deelname aan het Odensehuis Heemskerk is op basis van geheugenproblematiek. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Liza Ronde van de ZorgSpecialist, tel: 06 1541 5103 of de gemeente tel: 14 0251.
 Het Odensehuis is genoemd naar de plaats Odense in Denemarken. Daar werd het eerste inloophuis in deze vorm opgericht. (Bron: www.heemskerk.nl)